Курс являє собою короткий навчальний посібник з основ комп'ютерних мереж, в якому розглядаються ключові принципи, що лежать в основі архітектури локальних мереж, базові функції локальних мереж, а також алгоритми реалізації цих функцій. Наводяться рекомендації з проектування найбільш поширених мереж Ethernet і Fast Ethernet. Розглядаються також питання підключення локальних мереж до глобальної мережі Internet за допомогою модемів.